Demolácia

Demolácia všetkých typov

Už nie je snáď nič, čo by sme nebúrali.

Zabezpečujeme demolácie rodinných i bytových domov, hál a komerčných objektov všetkých typov, mostov a mostných telies, výškových objektov, komínov aj najrôznejšie špeciálne demolácie.

Okrem toho vykonávame aj demolácie objektov s ekologickou záťažou:

Bývalých vojenských objektov, tovární, laboratórií znečistených ropnými a chemickými látkami atď.

Po demolácii zabezpečíme bezpečnú likvidáciu a uloženie všetkých druhov odpadov.

V prípade záujmu o demolácii vás navštívi náš technik a s ohľadom na požadovanú demoláciu odporučí navrhovaný postup. Po vašom odsúhlasení vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku a odpovieme na všetky vaše otázky.

Proces demolácie

Postup pri demolácii

1

Najskôr objekty určené na demoláciu vyčistíme.

Okná a dvere zbavíme sklenených výplní a vybúrame z rámov. Kladieme dôraz na bezpečnosť, a preto sú pri ručnom rozoberaní sklenené a iné nebezpečné ostro hranné predmety odstránené a uložené tak, aby nedošlo k úrazu.

2

Ďalej odstránime strechu objektu.

Demolácia potom pokračuje búraním stropov, vnútorných priečok a schodísk.

3

Potom dôjde k búranie vonkajších múrov.

Búrame vždy z vonkajšej strany objektu tak, aby nemohlo dôjsť k akémukoľvek ohrozeniu.

4

Nakoniec vybúrame základy, prípadne okolité plochy.

Demoláciu vykonávame tak, aby nedošlo k ohrozeniu okolitých objektov, majetkov a v prvom rade samozrejme osôb.

Odvoz a ekologická likvidácia odpadu

Po ukončení demolácie odpad rozdelíme a rozvezieme na príslušné skládky. Ak chce zákazník využiť stavebný odpad k ďalšej recyklácii, prevádzame drvenie a triedenie na mieste. Výhodou je, že sa z pôvodného odpadu sa stáva stavebný materiál s príslušnými certifikátmi. Vyprodukované drviny slúžia ako plnohodnotná náhrada kameniva, piesku a štrku k podsypom a k terénnym úpravám.

Technika

Demoláciu vykonávame profesionálnym spôsobom za pomoci demolačných bagrov s výškou ramena 40 metrov, kladív, nožníc, klieští a ďalšej techniky. Niektoré špeciálne demolácie môžu prebehnúť aj riadeným odstrelom.

Napíšte nám

Obratom sa vám ozveme

Odosláním súhlasíte so spracováním osobných údajov.